Outboard-Boat-Motor-Repair.com ലേക്ക് സ്വാഗതം

.

ഈ സൈറ്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്റെ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കലാണ്, കൂടാതെ പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കാൻ നിർദ്ദിഷ്ട പഴയ Evinrude ഉം ജോൺസൺ ഔട്ട്ബോർഡ് ബോട്ട് മോട്ടോറുകളും. ഈ മോട്ടറുകളിൽ ഓരോന്നിനും കുറച്ച് പശ്ചാത്തല ചരിത്രം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു, അതിലൂടെ നിങ്ങൾ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ "ട്യൂൺ അപ് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ" ഞാൻ ഔട്ട്ബോർഡ് ബോട്ട് മോട്ടോറുകളിലൊന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പഴയ Evinrude അല്ലെങ്കിൽ ജോൺസൺ ഔട്ട്ബോർഡ് ബോട്ട് മോട്ടോർ നന്നായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ട്യൂൺ ചെയ്യണം, ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇടമാണ്. ഈ സൈറ്റ് ഒരു സർവീസ് മാനുവലിനു പകരം മറ്റൊന്നില്ലെങ്കിലും, ഈ ട്യൂൺ അപ് പ്രോജക്റ്റുകളെ വിവരിക്കുന്ന പേജുകൾ ചുവടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ സേവന മാനുവലിൽ കണ്ടെത്താനാവുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ, "ട്യൂൺ അപ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ" താഴെയുള്ള പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് എപ്പോഴും വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് വിമർശനത്തെയും പോലെ കഴിയും.

എവെൻട്രഡ് ഔട്ട്ബോർഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്

കഴിഞ്ഞ 100 + വർഷങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സമാനമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ബോട്ട്സ്, ജലം, അതിഗംഭീരം, സുഗന്ധം, ശബ്ദം എന്നിവയെല്ലാം എപ്പോഴും ഒരു ഔട്ട്ബോർഡ് ബോട്ട് മോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല സമയങ്ങളുമായി സഹവസിക്കുന്ന എല്ലാം എല്ലാം ആകുന്നു. അനേകം ആളുകൾ Evinrude മോട്ടറുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നത്, കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ, ഗവേണിംഗ് സമയത്ത് എപ്പോൾ എവിടെ, എന്തിനുവേണ്ടത്രയും ആവശ്യമുണ്ടോ, അതോടൊപ്പം വിനോദത്തിൻറെ മുഴുവൻ ലോകവും ആവശ്യമായി വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും, ഞങ്ങൾ ഒലെ തപസ്സുചെയ്തതിന് നന്ദി. സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കാം, എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും.

ഓൾ ഇവിൻഡ്യൂഡും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയവും, ഒരു തുടർച്ചയായുള്ള മോട്ടോർ തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പോർട്ടബിൾ മോട്ടോർ തൂക്കിയിട്ട്, ജലഗതാഗതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുക എന്ന ആശയം ഞങ്ങൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലേഖകന്റെ ആമുഖത്തോടെ തുടരാൻ.

eBay ലോഗോആമസോൺ ലോഗോ

ദയവായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെ or ആമസോൺ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുകളിലുള്ള ലിങ്ക്. അടുത്ത XNUM മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ eBay അല്ലെങ്കിൽ Amazon.com എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാം 4% അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നു. ഭാവി പ്രൊജക്റ്റുകൾ, ഹോസ്റ്റിംഗ്, ഭാഷകൾ, SSL സുരക്ഷ, സൈറ്റിന്റെ വികസനം എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുബന്ധ വരുമാന പരിപാടി സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ വളരെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു. (EBay ലിങ്ക് പുതിയതാണ്, യഥാർഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണും.)

.

വഴി തീം ഡാൻനെറ്റ്സോഫ്റ്റ് ഒപ്പം ഡാനാങ്ങ് പ്രോബോ സെയ്ക്ട്ടി പ്രചോദനം മാക്സിമർ