012015 മിഷിഗൺ അലുമിനിയം പ്രോപ്പ് (9 x 10) സ്പ്ലൈൻ ഡ്രൈവ് & നോൺ-ത്രൂ ഹബ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ്

012015 മിഷിഗൺ അലുമിനിയം പ്രോപ്പ് 9x10

012015 മിഷിഗൺ അലുമിനിയം പ്രൊപ്പല്ലർ (9 x 10) സ്പ്ലൈൻ ഡ്രൈവ് & നോൺ ത്രൂ ഹബ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ്

  • ബി‌ആർ‌പി എവിൻ‌റൂഡ് ജോൺസൺ ഒ‌എം‌സിക്ക്
  • 14 എച്ച്പി 1988, 1989
  • 25 എച്ച്പി 1978-1984
  • 25 HP കൊമേഴ്‌സ്യൽ 1978-1981, 1994- പുതിയത്
  • 28 എച്ച്പി 1986-പുതിയത്
  • ഇതിനായി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു 15-17 കാൽ‌ ബോട്ടുകൾ‌, എല്ലാ ലോഡുകളും, സ്കീ
  • 9 ഇഞ്ച് വ്യാസം, വലത് ഭ്രമണം, 10 ഇഞ്ച് പിച്ച്, 3 ബ്ലേഡ്

സ്‌പ്ലൈൻ ഡ്രൈവും നോൺ-ത്രൂ ഹബ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റും

 

എവിൻ‌റൂഡ് ജോൺസൺ ഒ‌എം‌സി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു  763589   389069

 

അനുയോജ്യമായ മറ്റ് പ്രോപ്പ് ഓപ്ഷനുകൾ:  14 - ജോൺസൺ എവിൻ‌റൂഡിനായുള്ള 28 HP അലുമിനിയം പ്രൊപ്പല്ലറുകൾ സ്‌പ്ലൈൻ ഡ്രൈവും നോൺ-ത്രൂ ഹബ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റും

ഇതിലേക്ക് മടങ്ങുക പ്രൊപ്പല്ലറുകൾ:

 

.

വഴി തീം ഡാൻനെറ്റ്സോഫ്റ്റ് ഒപ്പം ഡാനാങ്ങ് പ്രോബോ സെയ്ക്ട്ടി പ്രചോദനം മാക്സിമർ