എൺ്വിൻറോഡ് ജോൺസൺ എക്സ്എക്സ് എച്ച്.പി ട്യൂൺ യു.പി. പ്രോജക്ട്

.

ജോൺസൺ ഷോറൂഴ്സ് 5.5

ചരിത്രം

നിങ്ങളുടെ മോഡൽ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക

1954-1964 എവിൻറ്യൂഡ്, ജോൺസൺ എക്സ്.എസ്സ്.എക്സ് ഔട്ട്ബോർഡ് ബോട്ട് മോട്ടോർ മോഡൽ നമ്പർ റഫറൻസ്. മോഡൽ നമ്പർ സാധാരണയായി എൻജിൻ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പോർട്ട് സൈഡിൽ മൌണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ വർഷം വർഷം കണ്ടെത്തുക മോഡൽ നമ്പർ റഫറൻസ്.

പാർട്ട്സ് പട്ടിക

ഇവിടെ ആകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ 1954-1964 ട്യൂൺ ചെയ്യുക എവിൻറ്യൂഡ്, ജോൺസൺ എക്സ്.എസ്സ്.എക്സ് ഔട്ട്ബോർഡ് ബോട്ട് മോട്ടോർ.

നടപടിക്രമം

ഈ നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക നിങ്ങളുടെ 1952-1967 Evinrude അല്ലെങ്കിൽ ജോൺസൺ XMX എക്സോർബോർഡ് മോട്ടോർ ട്യൂൺ ചെയ്തു. ഈ മോട്ടോറുകൾ എങ്ങനെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ, വിവരണങ്ങൾ, ഉപദേശം എന്നിവയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ ഒരു ട്യൂൺ പ്രകടനം പ്രക്രിയ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി എടുക്കും.

അതോടൊപ്പം പരിശോധിക്കുക 5.5 HP ജോൺസൺ 1960 മോഡൽ CD-17 Bosse "Bo" Petersson പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ട് സ്റ്റോക്ക്ഹോം, സ്വീഡൻ

പ്രൂണൈസ്ഡ് ഫ്യൂവൽ ട്യൂണിംഗുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - ഈ മോട്ടോറുകൾ സമ്മർദ്ദിത ഇന്ധന ടാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം മുട്ടുന്നതിനേക്കാൾ, ടാങ്കിലേക്ക് ഡ്യുവൽ ലൈൻ ഹോസ് പമ്പുകൾ എയർ, ഇന്ധനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഇന്ധനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന 4-7 PSI- ലേക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി, ഈ സമ്മർദ്ദിത ടാങ്കുകൾ വളരെ അപകടകരമായ തീപിടുത്തമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനമോ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ടാങ്കുകളെക്കുറിച്ചും പുതിയതും സുരക്ഷിതവുമായ ഇന്ധന ടാങ്കുകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതുമൊക്കെ കൂടുതലറിയാൻ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്

eBay ലോഗോആമസോൺ ലോഗോ

ദയവായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെ or ആമസോൺ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുകളിലുള്ള ലിങ്ക്. അടുത്ത XNUM മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ eBay അല്ലെങ്കിൽ Amazon.com എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാം 4% അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നു. ഭാവി പ്രൊജക്റ്റുകൾ, ഹോസ്റ്റിംഗ്, ഭാഷകൾ, SSL സുരക്ഷ, സൈറ്റിന്റെ വികസനം എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുബന്ധ വരുമാന പരിപാടി സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ വളരെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു. (EBay ലിങ്ക് പുതിയതാണ്, യഥാർഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണും.)

.

വഴി തീം ഡാൻനെറ്റ്സോഫ്റ്റ് ഒപ്പം ഡാനാങ്ങ് പ്രോബോ സെയ്ക്ട്ടി പ്രചോദനം മാക്സിമർ